Уншиж байна.

Дуудлага худалдаа

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/381 дугаар захирамж, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 02 дугаартай хурлын шийдвэрийн дагуу дараах эд хөрөнгүүдийг дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулна.

ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГӨ:

  • БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн Хаожу маркийн мотоцикл дуудлага худалдааны доод үнэ 600,000 мянга дуудлага худалдаа 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 09:00 цагт болно
  • Молдок дуудлага худалдааны доод үнэ 200,000 мянга дуудлага худалдаа 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 10:00 цагт болно
  • Улаан шар өнгийн гэрлийн мотор дуудлага худалдааны доод үнэ 300,000 мянга дуудлага худалдаа 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 11:00 цагт болно.
  • Goldmaster металь хайгч дуудлага худалдааны доод үнэ 500,000 мянга дуудлага худалдаа 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 14:00 цагт болно.
  • Goldmaster металь хайгч дуудлага худалдааны доод үнэ 500,000 мянга дуудлага худалдаа 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 15:00 цагт болно.
  • Молдок дуудлага худалдааны доод үнэ 200,000 мянга дуудлага худалдаа 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 16:00 цагт болно.

Дуудлага худалдаа явуулах газар:

Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 103 тоот өрөөнд болно.
Дуудлага худалдаанд оролцох иргэдийн анхааралд:

Дуудлага худалдаанд оролцох иргэдийг дуудлага худалдаа болхоос 30 минутын өмнө бүртгэж бүртгэлийг хаана.

Бүртгүүлэх иргэд иргэний үнэмлэхтэй ирж дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг бөглөнө.
Дуудлага худалдаанд оролцох иргэд хөрөнгийн үндсэн үнийн дүнгийн 20% тай тэнцэх дэнчингийн үнийг Орон нутгийн өмчийн газарт бэлнээр тушаана.

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 7052-2224 утсаар лавлана уу.