Уншиж байна.

Өмнөговь аймгийн Хил хамгаалалтад туслах хүчний зөвлөлийн нэгдсэн зөвлөгөөн

Өмнөговь аймгийн Хил хамгаалалтад туслах хүчний зөвлөлийн нэгдсэн зөвлөгөөн болж, 2021 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөгөө баталлаа. “Нутгийн хишиг” аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд хил хамгаалах байгууллага, тус салбарт 1 тэрбум 700 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийнэ. Хилчдийн орон сууц барина. Холбоо харилцааг өргөжүүлэх, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж ажиллана.