Уншиж байна.

Цаг үеийн мэдээ 13 мэдээлэл

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТЕЛЕ БОЛОН ЦАХИМ ХИЧЭЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар,Боловсролын хэлтсээс санаачлан, теле болон цахим хичээлийн хамрагдалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд “Юнител” ХХК-тай байгуулсан хамтран ажиллах “САНАМЖ БИЧИГ” –ийн дагуу 5-12 дугаар ангийн 10.000 сурагчдад...