Уншиж байна.

Зөв галлагаатай холбоотой зөвлөмжийг НОБГ-ын ГУСХ-ийн дарга, хурандаа Г.Нэргүй хүргэж байна

Зөв галлагаатай холбоотой зөвлөмжийг НОБГ-ын ГУСХ-ийн дарга, хурандаа Г.Нэргүй хүргэж байна