Уншиж байна.

10000 Толгой бог мал авах гэрээ хийгдлээ

Зун намартаа гандуу, бороо ногоогүйн улмаас отор нүүдлийн замд мал малчин хоёр хүнд бэрхийг туулж явна.
Онд орохооргүй, тарга тэвээр авч чадаагүй малаа отрын замд орхиод явж байгаа айлууд олон байна.
Иймд аймгийн Засаг дарга захирамж гарган #Дундаас доош тарга хүчтэй 10.000 толгой малыг худалдан авах, өвөл хаврыг малчид хохирол багатай даван туулахад орон нутгийн малчдаа бодлогоор дэмжлээ.