Уншиж байна.

Боловсролын хэлтэс

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчийн
овог, нэр
Албан тушаал Утас Е-мейл хаяг
Албан Гар
1 Ж.Отгонхорлоо Боловсролын хэлтсийн дарга 342470 88091607 ojariimaa@gmail.com
2 С.Эрдэнэчимэг Статистик мэдээлэл, ХШҮ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 342472 99036015 erdenechimeg@edub.edu.mn
3 Б.Лхагвадэмбэрэл Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 342472 99142798 khunuul.edu@gmail.com
4 Б.Бат-Үсэг Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн  342472 99194029 batusegbayarsaikhan@gmail.com
5 Д.Алтантуяа  Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 342472 88113805 khud.baga@gmail.com
6 Р.Түвшинжаргал  Сургуулийн өмнөх боловсрол, хүүхэд харах үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 342472 88074487 Tuwshuu.az71@gmail.com